Taktil massage

Unna dig en taktil massage och stärk ditt immunförsvar samtidigt.

Vad är taktil massage?

Taktil massage är en mjuk, omslutande beröring med långsamma strykningar på huden och med ett anpassat tryck. 

I taktil massage ingår inte någon knådning eller mer djupgående massage av musklerna, vilket gör att massagen passar personer med en lägre smärttolerans.

Hur verkar det?

Taktil massage är vetenskapligt belagd och forskningsresultat visar på dess goda effekter, både fysiologiska och psykologiska. Här kan nämnas förbättrad sömn, ökad social öppen- och nyfikenhet, bättre koncentration och inlärning, minskad stress, smärtlindring, stärkt självkänsla, ökad cirkulation samt förhöjt immunförsvar.

Beröringen under massagen aktiverar vårt parasympatiska nervsystem, vårt lugn och ro-system. Genom att hormonet oxytoncin frisätts i kroppen, ökar känslan av avslappning och rofylldhet i hela kroppen. Detta bidrar till en ökad inre balans och har en stressreducerande effekt. 

Genom regelbunden behandling med taktil massage bibehåller man en inre balans och en lägre stressnivå, vilket i sin tur ökar välbefinnandet och reducerar skador på kropp och själ.

För vem är taktil massage lämplig?

Taktil massage har positiva effekter på alla människor. I dagens stressande samhälle behövs mer tid för avkoppling och återhämtning, för att inte nämna beröring.

Massagen utövas inom både friskvård, rehabilitering och omvårdnad och fungerar lika bra för unga som gamla, friska som sjuka.

Förutom att öka må-bra känslan inom friskvården har massagen dokumenterat goda effekter hos personer med fibromyalgi och reumatiska sjukdomar likväl som hos personer med demens eller olika typer av funktions-nedsättningar.

Hur går det till?

Efter att ha gått igenom just ditt behov och önskemål, ligger du sedan varmt inbäddad på massagebänken och endast den del av kroppen som masseras är för tillfället bar.

Massagen kan utföras antingen utanpå kläderna eller på bar hud. På bar hud använder jag en välgörande vegetabilisk olja.

Massagen är mjuk men kraftfull och följer ett bestämt mönster, som alltid är detsamma. Detta ger en igenkännande trygghet, vilket ökar avslappningen.

En helkroppsmassage med alla moment tar ca 75 minuter men kan anpassas till att innefatta endast vissa delar.

Kontakta mig

Är du nyfiken på att testa?

Med min hjälp kan vi öka din inre balans.