Ekonomitjänster

Inom Ekonomi tillhandahåller jag olika tjänster – allt från redovisning till bokslut och deklaration.

Flexibilitet och effektivitet

Jag är övertygad om, att för att nå framgång i dagens affärsmiljö, bör varje företag ha möjligheten att kunna fokusera på det man är bäst på. Ofta tar administrationen en stor del utöver kärnverksamheten och det är inte där man blir lönsam. Men det måste göras. 

Min byrå är bra på ekonomisk administration så ta hjälp av mig för den biten medan ni kan koncentrera er på att göra lönsamma affärer. Det är viktigt att kunna möta just ert behov, så för mig är effektivitet och flexibilitet en ledstjärna. 

Arbetar efter dina behov

Jag har lång erfarenhet av bokföring och ekonomiska frågeställningar, från små ägarledda företag till internationella koncerner, och ni kan räkna med att uppdraget blir utfört på ett kvalificerat sätt. Allt arbete ska överlämnas korrekt och i överensstämmelse med gällande regler. 

Nivån på ett uppdrag kommer vi överens om. Behovet kan skifta, ibland behöver man hjälp med en liten begränsad del och ibland med ett större projekt. Likaså skiftar det i beständighet, från punktinsats till en längre tidsperiod. Beroende på nivå och önskemål, kan jobbet göras hos mig alternativt ute hos er.

Tjänster

Bokföring är ett måste för alla som bedriver verksamhet. Löpande bokföring, kund- och leverantörshantering, lager, momshantering – allt ska registreras.  

Vill ni ha hjälp med lönehanteringen – allt från löneadministration, skatter & avgifter, tjänstepensioner till statistik.

Avstämningar och månadsbokslut görs löpande och ni får rapporter periodvis.

Årsredovisning upprättas i samband med årsbokslut.

Revisionsunderlag sammanställs och överlämnas till er revisor. Jag håller en nära kontakt med revisorerna för att snabbt göra uppdateringar och ändringar enligt er och er revisors överenskommelse. 

Vill ni ha hjälp med inkomstdeklaration så ordnar jag det.

Jag finns alltid till för er och era frågeställningar.

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt?

Vill du veta mer om hur jag kan bistå dig i ekonomiska frågeställningar?