Sorgbearbetning

Våga släppa taget om smärtsamma tankar och minnen.

Få känslomässig läkning

Det är naturligt att känna sorg och alla upplever förluster i livet. Förluster som t ex dödsfall, skilsmässa eller andra smärtsamma händelser. 

Du har säkert upptäckt att sorgen inte går över av sig själv och att tiden läker inte alla sår. Men med stöd och rätt verktyg visar erfarenheten att sörjande kan genomföra egen sorgbearbetning och få känslomässig läkning. Sorgen och minnena försvinner inte men läkningen gör att smärtan försvinner och man kan ta tillbaka kontrollen över sitt liv och få tillgång till sin livsenergi och glädje på ett djupare plan.

Programmet för sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat behandlingsprogram för dem som vill bearbeta den smärta som förlusten har orsakat. Oavsett om förlusten inträffat nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa livet.

Programmet kan utföras antingen individuellt eller i grupp. Gruppen ses en gång i veckan, ca 2 timmar, under 12 veckor. Individuella möten sker en gång i veckan, ca 1 timme, under 8 veckor. Jag är certifierad handledare genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Kontakta mig

Ta tillbaka kontrollen

Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål.