Mindfulness

Öka din självmedkänsla genom övningar jag erbjuder.

Vad är mindfulness?

Mindfulness betyder sinnesro eller medveten närvaro. Metoden utvecklar din uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Det handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet och vad som sker inuti dig, utan att döma eller bedöma och utan filter. Man upplever verkligheten som den faktiskt är utan att blanda in egna tankar, idéer, fantasier eller projektioner.

Mindfulness hjälper dig till en ökad självmedkänsla. Du kommer att lättare kunna hantera motgångar och svårigheter som livet för med sig och det leder till att du kommer att trivas bättre med både dig själv och livet.

Hur fungerar det?

Övningarna är enkla och korta. Det räcker ofta med 10 minuter om dagen för att uppnå goda resultat.

Klassiska övningar är t ex kroppsscanning, sittande eller gående meditation eller bara att vara fokuserad på sin andning. Men man kan också öva fokus och uppmärksamhet på det mesta av de aktiviteter som ingår under en vanlig dag.

Övningarna hjälper dig att göra fler medvetna val och rikta uppmärksamheten till vad som är viktigt i livet för dig. Det blir också lättare att släppa taget om det som du inte kan påverka. Det leder till att minska stress, ökar uppmärksamheten och du får lättare att fokusera på det som är väsentligt. Sömnen blir bättre och du känner dig mer positiv till förändringar.

Fördelar med regelbunden träning

Fungerar det verkligen?

Mindfulness har sitt ursprung i österländska kontemplativa traditioner och teknikerna är uråldriga. På senare år har det forskats mycket runt om i världen, tusentals forskningsartiklar har publicerats som visar på dess goda effekter.

Anpassningen till vårt moderna samhälle har gjort att Mindfulness numera är både väldokumenterad och utövas inom många olika områden, såsom hälso- och sjukvård, skola, arbetsplatser, ledarskap, idrott m m.

Kontakta mig

Är du nyfiken på att veta mer?

Med min hjälp kan du minska stress och förbättra din sömn.